Startsidan
Historisk återblick
Öppettider
Servicefunktioner
Hemkörning
Beställning
Leveranser
Våra Leverantörer
Andelstips
Lanthandelns Dag
Bilder
Frågor
Hembygdsböcker
VHIF´s Tipsliga
Västra Hargs hemsida

 

Välkomna!

Lanthandeln är landsbygdens servicecenter och mötesplats. Då det är långt till tätorten försöker vi erbjuda de tjänster som bygdens invånare önskar. En lanthandlare får vara beredd att hjälpa till med det mesta. Grunden är förstås dagligvarorna. Sortimentet är stort men enheterna små. Vi kan inte ha allt, men är alltid beredda att ta hem de varor som efterfrågas.

Välkommen till butiken med servicen utöver det vanliga.

 

 
Önnebo Lanthandel, Dalhem Önnebo, 59591 Mjölby | 0142-24012 | 0733-24 24 82

torda@onnebolanthandel.e.se | http://www.onnebolanthandel.e.se